PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Anggota-Anggota Majlis Agama Islam Selangor

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Anggota-Anggota Majlis Agama Islam Selangor

 

Dato’ Orang Kaya Maha Bijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling

 

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

 

Pegawai Kewangan Negeri Selangor
Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor

 

Dato Seri’ Utama Diraja Mufti Selangor
Jabatan Mufti Negeri Selangor

 

Ketua Polis Selangor
Pejabat Ketua Polis Negeri, Ibu Pejabat Kontinjen Selangor

 

Penasihat Undang-Undang Negeri

 

Ahli Dewan Diraja Selangor

 

Peguambela & Peguamcara
Salehuddin Saidin & Associates

 

Pengerusi Jawatankuasa Riqab

 

Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor

 

Dekan Fakulti Pendidikan Dan Sains Sosial
Universiti Industri Selangor UNISEL

 

Professor Madya
Fakulti Undang-undang, Universiti Teknologi MARA UITM

 

Ketua Pegawai Eksekutif
Worlwide Holdings Berhad

 

 

Pensyarah Kanan,
Fakulti Pengajian Islam
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

Pengarah JAIS


Jabatan Agama Islam Selangor

 

Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam
Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya

 

Pensyarah, Fakulti Syariah Dan Undang-undang
Universiti Sains Islam Malaysia


Timbalan Pengerusi
Lembaga Zakat Selangor MAIS

 

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal