PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian-Bahagian MAIS

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian-Bahagian MAIS

Sektor Pembangunan Sosial

 • Bahagian Pemulihan Ar-Riqab
 • Bahagian Pendaftaran Muallaf dan Pembangunan PIBK

Sektor Kewangan

 • Bahagian Belanjawan dan Perolehan
 • Bahagian Kewangan
 • Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Dana

Sektor Penyelidikan & Perancangan Strategik

 • Bahagian Penyelidikan
 • Pusat Pengetahuan
 • Bahagian Perancangan Strategik

Sektor Khidmat Pengurusan

 • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 • Bahagian Teknologi Maklumat
 • Bahagian Pentadbiran

Sektor Hartanah

 • Bahagian Pengurusan Projek
 • Bahagian Pengurusan Hartanah

Sektor Pengurusan Korporat

 • Bahagian Kawalan Anak Syarikat & Agensi
 • Bahagian Kesetiausahaan
 • Bahagian Komunikasi Korporat

Sektor Baitulmal

 • Bahagian Harta Baitulmal
 • Baitulmal Daerah