PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pengurusan Hartanah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pengurusan Hartanah

Fungsi-Fungsi Bahagian Pengurusan Hartanah

  • Menambahkan dan meningkatkan nilai hartanah MAIS;
  • Memastikan pengurusan dan perekodan hartanah MAIS dilaksanakan dengan bersistematik dan komprehensif; dan
  • Memastikan pengurusan hartanah MAIS dipantau secara berkala bagi mendatangkan pulangan hasil yang maksimum kepada MAIS.