Rabu, 18 Syaaban 1440 / 25 April 2019

Berita

JALAN KEBUN 22 April - Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) melalui Bahagian Pemulihan Al Riqab telah mengadakan satu lawatan ke Rumah Penjagaan Damai, Jalan Kebun pada 22 April 2019. Lawatan yang melibatkan pelbagai agensi tersebut bertujuan untuk mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik untuk pendaftaran Rumah Penjagaan Damai. Selain itu, lawatan tersebut juga membincangkan alternatif untuk memudahkan penyampaian dana serta penjagaan penghuni di Rumah tersebut pada masa akan datang.

KUALA LANGAT  17 April  - Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) telah mengikuti Program lawatan Usahawan Asnaf Bagi Penerima Bantuan Modal Perniagaan daripada Teraju Ekonomi Asnaf Sdn Bhd (TERAS) iaitu salah satu anak syarikat MAIS.

SHAH ALAM 15 April   –  Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) melalui Bahagian Undang-Undang telah mengadakan lawatan ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) diketuai oleh Puan Nurhani Salwa binti Jamaluddin, Penasihat Undang-Undang MAIS.

SHAH ALAM 8 April   –   Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) telah menerima kunjungan daripada Kolej Profesional Baitulmal, Kuala Lumpur (KPBKL) diketuai oleh Encik Abdul Rahim bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Perancangan Strategik dan Pemasaran KPBKL bertujuan memberi penerangan program pengajian yang ditawarkan oleh KPBKL untuk anak-anak asnaf di negeri Selangor di samping mempromosikan KPBKL kepada MAIS.