Khamis, 19 Muharram 1441 / 20 September 2019

Pengiktirafan

MS 1900:2014 (SHARIAH)

 

Alhamdulillah, tahniah dan syabas diucapkan kepada warga Majlis Agama Islam Selangor di atas hasil usaha dan komitmen yang tinggi sehingga Majlis Agama Islam Selangor berjaya memperolehi persijilan Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Shariah MS 1900:2014 pada tahun 2017 daripada SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

 

Urusetia Kualiti MAIS : Bahagian Pentadbiran, Majlis Agama Islam Selangor

                                 No. Tel : 03-55143606

 

 

MS ISO 9001:2008

 

Majlis Agama Islam Selangor telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO 9001:2000 pada 6 Jun 2008. Pada 8 Oktober 2009, Majlis Agama Islam Selangor telah berjaya menaiktaraf kepada versi MS ISO 9001:2008 sehingga tahun 2017. Pada tahun 2018, Majlis Agama Islam Selangor sedang dalam proses peralihan untuk menaiktaraf kepada versi baru MS ISO 9001:2015.

  

Urusetia Kualiti MAIS : Bahagian Pentadbiran, Majlis Agama Islam Selangor

                                 No. Tel : 03-55143606

 

 

KUMPULAN INOVASI DAN KREATIF (KIK)

 

Alhamdulillah, tahniah dan syabas diucapkan kepada Kumpulan WASIMAL daripada Bahagian Harta Baitulmal dan Kumpulan M'CARE daripada Bahagian Pendaftaran Muallaf kerana berjaya mendapat pengiktirafan di atas keterlibatan dalam Konvensyen Team Excellence anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). Semoga kejayaan ini akan memberi semangat kepada semua warga Majlis Agama Islam Selangor untuk terus terlibat dalam aktiviti KIK.

 

Kumpulan WASIMAL

Tajuk Projek : Kelewatan Memproses Dokumentasi Wasiat

Konvensyen Mini Team Excellence Wilayah Tengah 2017

Tarikh : 28 Mac 2017

Tempat : Hotel Grand Bluwave, Shah Alam

 

Konvensyen Team Excellence Peringkat Wilayah 2017

Tarikh : 24-25 Julai 2017

Tempat : Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya

 

 

Konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan Sempena  Annual Productivity & Innovation Conference and Exposition(APIC 2017)

Tarikh : 14-16 November 2017

Tempat : Pusat Konvensyen Antarabangsa Genting, Pahang

 

 

Kumpulan M'CARE

Tajuk Projek : Proses Pendaftaran Muallaf mengambil Masa Yang Lama

 

Konvensyen Team Excellence Peringkat Wilayah 2017

Tarikh : 24-25 Julai 2017

Tempat : Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya

 

Konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan Sempena  Annual Productivity & Innovation Conference and Exposition(APIC 2017)

Tarikh : 14-16 November 2017

Tempat : Pusat Konvensyen Antarabangsa Genting, Pahang

 

Urusetia Kualiti MAIS : Bahagian Pentadbiran, Majlis Agama Islam Selangor

                                 No. Tel : 03-55143606

 

AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI 5S

 

Majlis Agama Islam Selangor telah memperolehi persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) pada tahun 2014. Majlis Agama Islam Selangor sedang dalam proses peralihan kepada persijililan Ekosistem Kondusif Sektor Awam oleh Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

 

Urusetia Kualiti MAIS : Bahagian Pentadbiran, Majlis Agama Islam Selangor

                                 No. Tel : 03-55143606