Khamis, 20 Zulhijjah 1440 / 22 Ogos 2019

Kuasa dan Enakmen

Berikut adalah enakmen-enakmen yang diguna pakai oleh Majlis Agama Islam Selangor (dalam format pdf) yang boleh dimuat turun untuk rujukan anda. Sila pastikan anda mempunyai Adobe Acrobat Reader untuk melihat dan mencetak buku-buku ini.

  1. pdf Enakmen Ugama Bukan Islam 1988 (3.10 MB)
  2. pdf Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 (7.82 MB)
  3. http://www.mais.gov.my/mais-theme/pdf/ewakaf.pdf  
  4. pdf Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (5.39 MB)
  5. pdf Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2008 (363 KB)
  6. pdf Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008 (540 KB)
  7. Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015