Khamis, 19 Muharram 1441 / 20 September 2019

Sejarah

 

KUASA MAIS

Kuasa-kuasa MAIS yang diperuntukkan dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1952 (Enakmen No. 3 Tahun 1952) dengan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah sama dalam 10 bidang kuasa.

Walau bagaimanapun, terdapat penambahan kuasa untuk MAIS dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana dijelaskan dalam jadual berikut:

 

 

1952

2003

1.

Majlis berkuasa menjadi pewaris, harta pusaka dan wakil amanah.

Majlis berkuasa menjadi pewaris, harta pusaka dan wakil amanah.

2.

Majlis berkuasa menjalankan aktiviti komersial dan perindustrian. 

Majlis berkuasa menjalankan aktiviti komersial dan perindustrian.

3.

Majlis berkuasa menggalakkan kegiatan komersial tersebut melalui bantuan kewangan.

Majlis berkuasa menggalakkan kegiatan komersial tersebut melalui bantuan kewangan.

4.

Majlis berkuasa menjalankan kegiatan komersial secara usaha sama. 

Majlis berkuasa menjalankan kegiatan komersial secara usaha sama. 

5.

Majlis berkuasa membuat pelaburan. 

Majlis berkuasa membuat pelaburan. 

6.

Majlis berkuasa menubuhkan sekolah Islam, Institut latihan dan penyelidikan Islam.

Majlis berkuasa menubuhkan sekolah Islam, Institut latihan dan penyelidikan Islam.

7.

Majlis berkuasa menubuhkan perbadanan dan anak syarikat. 

Majlis berkuasa menubuhkan perbadanan dan anak syarikat. 

8.

Majlis berkuasa membuat pinjaman. 

Majlis berkuasa membuat pinjaman. 

9.

Majlis berkuasa melantik jawatankuasa-jawatankuasa dan pegawai untuk membantu dalam menunaikan kewajipannya.

Majlis berkuasa melantik jawatankuasa-jawatankuasa dan pegawai untuk membantu dalam menunaikan kewajipannya.

10.

Majlis berkuasa menentukan tatacara dan amalannya sendiri.

Majlis berkuasa menentukan tatacara dan amalannya sendiri.

11.

 

Majlis berkuasa menubuhkan, mengurus dan mengawal rumah-rumah kebajikan untuk anak yatim. 

12.

 

Majlis berkuasa menubuhkan skim pinjaman pendidikan tinggi. 

13.

 

Majlis berkuasa melakukan segala perbuatan yang sesuai dan bermanfaat.