Sabtu, 21 Muharram 1441 / 21 September 2019

Sejarah

BIL

NAMA

TEMPOH BERKHIDMAT

1.

Engku Mohd bin Engku Besar Burhanuddin

1953 - 1955

2.

Encik Abdul Jamil bin Abd. Rais

1955 - 1957

3.

Encik Mohd. Ismail bin Abdul Latif

1957 - 1958

4.

Encik Taib bin Andak

1958 - 1959

5.

Encik Hashim bin Mat Aris

1959 - 1960

6.

Encik Lokman bin Mohd. Yusof

1960 - 1963

7.

Encik Mohd Samsuddin bin Yaakob

1963 - 1967

8.

Tuan Haji Megat Mahy bin Haji Megat Ismail

1967 - 1969

9.

Encik Abdul Ghani bin Mohd. Don

1969 - 1972

10.

Dato' Alwi bin Jantan

1972 - 1975

11.

Encik Husein bin Mohd. Idrus

Januari - September 1976

12.

Dato' Wan Mansor bin Abdullah

1977 - 1981

13.

Dato' Sulaiman bin Amin

1981 - 1983

14.

Dato' Haji Sulaiman bin Hashim

1983 - 1985

15.

Dato' Sulaiman bin Osman

1985 - 1988

16.

Dato' Abdul Halim bin Dato' Abdul Rauf

1988 - 1991

17.

Dato' Ahman Zabri bin Ibrahim

1991 - 1993

18.

Dato' Yaacob bin A. Hamid

1993 - 1994

19.

Dato' Tik bin Mustaffa

1994 - 1995

20.

Tan Sri Dato' Hashim bin Meon

1995 - 1999

21.

Dato' Haji Ambrin bin Buang

1999 - 2001

22.

Dato' Abdul Aziz bin Mohd Yusof

2001 - 2004

23.

Y.A.D. Dato' Setia Haji Mohamad Adzib bin Mohd Isa

April 2004 - kini

Nota: Pengerusi MAIS sebelum Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah secara automatik dilantik daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.