Sabtu, 21 Muharram 1441 / 21 September 2019

Sejarah

 Berikut adalah enakmen-enakmen yang diguna pakai oleh Majlis Agama Islam Selangor (dalam format pdf) yang boleh dimuat turun untuk rujukan anda. Sila pastikan anda mempunyai Adobe Acrobat Reader untuk melihat dan mencetak buku-buku ini.

  1. Enakmen Ugama Bukan Islam 1988
  2. Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
  3. http://www.mais.gov.my/mais-theme/pdf/ewakaf.pdf
  4. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
  5. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2008
  6. Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008