Khamis, 20 Zulhijjah 1440 / 22 Ogos 2019

Bahagian Audit Dalam

Objektif Kualiti Bahagian Audit Dalam MAIS (BADM)

1.   Membentangkan laporan penemuan audit kepada pihak audit kenapa pihak auditi dalam tempoh
      7 hari bekerja dan tarikh laporan audit diluluskan oleh Ketua Audit Dalam.

2.   Memberi maklumbalas kepada pengadu dalam tempoh 3 hari dan diluluskan oleh Ketua Audit
      Dalam.

3.   Dokumen yang dipinjam bagi tujuan pengauditan akan dijaga dan dikembalikan dalam tempoh
      2 minggu selepas dibincangkan dalam MJKA.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Audit Dalam:

  • Pengauditan dan naziran mengikut pematuhan, audit syariah terhadap pengurusan kewangan MAIS, JAIS dan di Masjid dan Surau Negeri Selangor, di SRA, prasekolah, SRAI dan lain-lain yang berdaftar dengan JAIS.
  • Pengauditan perolehan & projek serta laporan kewangan/pelaburan Anak Syarikat MAIS. 
  • Pengauditan kawalan terimaan dan pengurusan kutipan hasil, bayaran, perbelanjaan dan pengurusan bajet. 
  • Pengauditan pengurusan perolehan, bekalan, perkhidmatan, kerja-kerja, harta, inventori serta kenderaan dan akauan amanah. 
  • Auditan interim penyata kewangan kumpulan wang Baitulmal dan pengurusan kewangan di pejabat MAIS Daerah, Baitul Iman dan Baitul Ehsan. 
  • Auditan khas/Ad-Hoc berkenaan aduan awam, pelanggan, laporan media atau lain-lain isu berbangkit.
  • Pengurusan auditan prestasi dan audit susulan program dan aktiviti bahagian/sektor. 
  • Kawalan dan pematuhan polisi pengurusan risiko
  • Penilaian prestasi KPI, BSC bahagian/sektor