Rabu, 15 Jamadilakhir 1443 / 19 Januari 2022
 • Waktu Solat
   
  Imsak
  5:41
  Subuh
  5:51
  Syuruk
  7:06
  Zuhur
  13:14
  Asar
  16:18
  Maghrib
  19:18
  Isyak
  20:27

Bahagian Audit Dalam

Objektif Kualiti Bahagian Audit Dalam MAIS (BADM)

1.   Membentangkan laporan penemuan audit kepada pihak audit kenapa pihak auditi dalam tempoh
      7 hari bekerja dan tarikh laporan audit diluluskan oleh Ketua Audit Dalam.

2.   Memberi maklumbalas kepada pengadu dalam tempoh 3 hari dan diluluskan oleh Ketua Audit
      Dalam.

3.   Dokumen yang dipinjam bagi tujuan pengauditan akan dijaga dan dikembalikan dalam tempoh
      2 minggu selepas dibincangkan dalam MJKA.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Audit Dalam:

A. Bahagian Audit Dalam MAIS bertanggungjawab menjalankan auditan terhadap pengurusan
    kewangan dan prestasi aktiviti/program yang melaksanakan kewajipan MAIS. Ia bagi memastikan
    dan menilai keutuhan dan keberkesanan proses tadbir urus, integriti, pengurusan risiko serta
    pematuhan kepada syariah, peraturan, prosedur serta mencapai objektif MAIS.


B. Pendekatan Auditan yang dilaksanakan oleh BADM seperti berikut:

i.   Auditan Kewangan – Sistem Kewangan dan Pematuhan 

ii.  Auditan Prestasi 

iii. Auditan Patuh Syariah

iv. Auditan Integriti (Auditan Khas / Siasatan)

v. Auditan Susulan 

C. Bidang tugas Bahagian Audit Dalam MAIS adalah: 

i. Mengkaji tahap pematuhan terhadap hukum syarak, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan,
    dan prosedur kewangan yang berkuat kuasa. 

ii. Mengkaji kebolehpercayaan / integriti dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan
    dalaman. 

iii. Menilai projek-projek atau aktiviti  bagi menentukan ia dilaksanakan dengan berintegriti,  
    kawalan risiko, cekap, berkesan atau value for money dan mencapai objektif yang ditetapkan. 

iv. Mengkaji aset dan kepentingan MAIS dilindungi dan kawalan risiko daripada  kehilangan,
    penipuan dan penyelewengan. 

v. Sebagai penasihat dan perunding bagi meningkatkan kecekapan dan memberi nilai tambah
    kepada tadbir urus pengurusan kewangan.

       vi. Menyediakan Rancangan Audit Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan
           Setiausaha MAIS dan mesyuarat Jawatankuasa Audit.