Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 23 Ogos 2019

Bahagian Undang-Undang

Piagam Pelanggan Bahagian Undang-Undang

 • Memastikan segala urusan perundangan Majlis Agama Islam Selangor diurus selaras dengan peruntukan undang-undang sedia ada.

 • Memastikan semua kes yang melibatkan Majlis Agama Islam Selangor di Mahkamah Syariah diwakili oleh Peguam atau Pegawai Syariah yang dilantik.

 • Memastikan semua perjanjian Majlis Agama Islam Selangor disediakan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen lengkap daripada bahagian yang berkaitan.

 • Memastikan pandangan awal undang-undang diberikan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan memo daripada bahagian atau agensi yang berkenaan.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Bahagian Undang-Undang

 • Memberi nasihat undang-undang sivil dan syariah.

 • Mengkaji serta menyelidik kes-kes yang melibatkan Majlis dan menyediakan dokumentasi/saksi bagi kes-kes di mahkamah.

 • Mengkaji, meneliti, mengubal, menyemak dan meminda undang-undang untuk dikuatkuasakan oleh Majlis.

 • Membantu mentaksir enakmen-enakmen Majlis dan mengkaji undang-undang yang digunapakai oleh Majlis serta menguruskan proses pewartaan undang-undang

 • Mengendalikan kes-kes guaman syarie dan bertindak sebagai peguam syarie Majlis dan memantau kes-kes yang diwakili oleh panel peguam.

 • Menguruskan penyediaan dan proses semakan semua jenis perjanjian bagi pihak Majlis.

 • Menyelaras perkara perundangan di agensi di bawah MAIS.

   

Carta Bahagian Undang-Undang