Khamis, 20 Zulhijjah 1440 / 22 Ogos 2019

Bahagian Pengurusan Hartanah

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Hartanah

  • Memastikan borang permohonan sewa yang lengkap, didaftarkan dan diproses untuk kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Pengurusan Hartanah

  • Menambahkan dan meningkatkan nilai hartanah MAIS;

  • Memastikan pengurusan dan perekodan hartanah MAIS dilaksanakan dengan bersistematik dan komprehensif; dan

  • Memastikan pengurusan hartanah MAIS dipantau secara berkala bagi mendatangkan pulangan hasil yang maksimum kepada MAIS.