Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 23 Ogos 2019

Bahagian Pengurusan Projek

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Projek

  • Membuat lawat periksa dan menyediakan Dokumen Anggaran Sebutharga (DASH) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

  • Memastikan penyelenggaraan memenuhi kepuasan hati pelanggan.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Bahagian Pengurusan Projek

  • Mengurus Pelan Pembangunan Tanah MAIS;

  • Mengurus projek pembangunan hartanah MAIS secara usahasama bersama anak syarikat MAIS;

  • Mengurus penyelenggaraan hartanah MAIS;

  • Mengurus pelaksanaan projek sosial dan ekonomi MAIS;

  • Mengurus kontrak perkhidmatan premis-premis MAIS;

  • Mengurus bil-bil utiliti hartanah MAIS;

  • Mengkaji kesesuaian tanah;  dan

  • Sekretariat bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek MAIS, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Hartanah MAIS, Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan dan Mesyuarat Jawatankuasa Exco Pelaburan MAIS.