Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 23 Ogos 2019

Bahagian Harta Baitulmal

Piagam Pelanggan Bahagian Harta Baitulmal

  • Memaklumkan terimaan Permohonan menebus, pengurangan penebusan, menjual atau membeli lebihan harta pusaka Baitulmal dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima surat permohonan;

  • Mengeluarkan surat perakuan penerimaan pelbagai hasil pusaka Baitulmal kepada agensi-agensi terlibat dalam tempoh 14 hari bekerja selepas resit pembayaran terima;

  • Memastikan pelanggan menerima dokumen wasiat bertulis yang telah ditandatangani dan disahkan dalam tempoh 14 hari bekerja;

  • Memastikan pelanggan menerima surat akuan terima harta luqatah dalam tempoh 7 hari bekerja selepas harta luqatah diserahkan;
  • Memastikan proses pelupusan ke atas harta luqatah dilaksanakan setelah tempoh hebahan yang ditetapkan tamat; 

  • memastikan pelanggan menerima dokumen perisytiharan hibah yang telah ditandatangani dan disahkan dalam tempoh 14 hari bekerja; dan 

  • Memastikan Pelanggan menerima resit serahan wang tidak patuh syariah, wang luqatah, wang orang berhutang, wang tak dituntut dan sedekah dalam tempoh 7 hari bekerja.

Fungsi-Fungsi Bahagian Harta Baitulmal

  • Mengurus dan mempromosi produk perkhidmatan Baitulmal iaitu wasiat, hibah, wang tidak patuh syariah, wang orang berhutang,harta luqatah,faraid dan lain-lain.

  • Menguruskan permohonan pungutan khairat (derma) dalam Negeri Selangor
  • Membekalkal khidmat nasihat pengurusan harta pusaka.