Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 24 Ogos 2019

Bahagian Kewangan

Piagam Pelanggan Bahagian Kewangan

1.  Memantapkan sistem operasi Bahagian Kewangan ke arah pengurusan kerja yang efektif dan efisyen selaras dengan kehendak MS ISO 9001 : 2008 dan Amalan
     Terbaik Pengurusan Kewangan MAIS 2011.

2.  Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan MAIS dan mengemukakan kepada D.Y.M.M. Sultan Selangor selewat-lewatnya pada 30 November setiap tahun.

3.  Menyediakan penyata kewangan tahunan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum dan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara sebelum atau pada
     30 April tahun berikutnya.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Kewangan

  • Menguruskan terimaan hasil, semakan hasil, pembayaran, panjar wang runcit, tabung amanah dan semua tuntutan.
  • Menguruskan penyata kewangan MAIS dan anak syarikat, sistem perakaunan dan pindah peruntukkan.
  • Menguruskan laporan serta semakkan kewangan MAIS dan anak syarikat.
  • Menguruskan dan mengawal penyediaan belanjawan MAIS.