Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 23 Ogos 2019

Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Dana

Piagam Pelanggan Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Dana

Bertanggungjawab di dalam semua aktiviti pelaburan bagi menjana pulangan yang kompetitif dan stabil. Peranan utama bahagian adalah meningkatkan kepelbahaian dan pengukuhan aktiviti pelaburan yang berterusan untuk meningkatkan keuntungan bagi manafaat umat Islam di Selangor.


Fungsi-Fungsi Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Dana 

  • Merancang, mengurus dan memantau aktiviti pelaburan dan pengurusan dana MAIS.

  • Melaksana analisa dan penilaian (feasibility study) kewangan ke atas cadangan projek MAIS.