Khamis, 20 Zulhijjah 1440 / 22 Ogos 2019

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  • Memastikan setiap pegawai MAIS menghadiri latihan sekurang-kurangnya 3 hari berdasarkan kompetensi pegawai dalam tempoh 1 tahun.

  • Mengurus pelantikan pegawai baru MAIS dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Sumber Manusia MAIS.

  • Memastikan Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai dikemaskini dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh maklumat diterima.

  • Menyediakan kertas pertuduhan untuk pertimbangan Jawatankuasa Tatatertib MAIS dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh laporan rasmi diterima.

  • Mengekalkan persijilan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 MAIS.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  • Mengurus hal ehwal sumber pengambilan, perkhidmatan, pampasan dan faedah serta pengurus prestasi.
  • Mengurus program pembangunan kemahiran dan bakat serta kompetensi pegawai.