Khamis, 20 Zulhijjah 1440 / 22 Ogos 2019

Bahagian Pentadbiran

Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran

  • Memastikan bekalan Pejabat diterima dalam tempoh 3 minggu selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan;

  • Memastikan menghantar Pesanan Kerajaan, Inbois dan dokumen yang lengkap ke Bahagian Baitulmal untuk bayaran, 4 hari bekerja dari tarikh pengesahan penerimaan inbois; dan
  • Memastikan penyelenggaraan pencegahan kenderaan dilaksanakan bagi setiap odometer sekurang-kurangnya 9,000km dan tidak melebihi 13km perjalanan.

     

 FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN

  • Mengurus Hal Ehwal Pentadbiran Pejabat, keselamatan dan kenderaan.

  • Mengurus perolehan, aset alih dan stor MAIS.
  • Mengurus perihal kualiti (ISO, Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, 5S, Kumpulan Inovatif dan Kreatif)
  • Merancang dan menyediakan jadual aktiviti tahunan pengurusan kualiti.