Khamis, 20 Zulhijjah 1440 / 22 Ogos 2019

Bahagian Teknologi Maklumat

Piagam Pelanggan Bahagian Teknologi Maklumat

  • Memastikan tahap rangkaian dan aplikasi berfungsi dengan baik.

  • Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi mengikut spesifikasi keperluan oleh pengguna.

  • Memastikan kerosakan perkakasan dan perisian komputer dibaikpulih dalam tempoh 20 hari dari tarikh terima aduan kerosakan.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat

  • Mengurus dan menyelenggara infrastruktur rangkaian , perkhidmatan email MAIS, internet, sistem akses, laman web, aplikasi media sosial MAIS dan keselamatan ICT.
  • Menguruskan helpdesk, aduan kerosakkan dan inventori ict.
  • Merancang, mereka bentuk, membangun, menguji dan melaksanakan program/sistem aplikasi baru.
  • Mengurus dan menyelenggara sistem sedia ada, aplikasi mobile (mobile apps), perkhidmatan elektronik dan online payment (e-MAIS).