Khamis, 20 Zulhijjah 1440 / 22 Ogos 2019

MAIS Daerah

Fungsi-fungsi MAIS Daerah


1.   Mengurus dan mempromosikan produk perkhidmatan MAIS seperti Wang Tidak Patuh Syariah, Wang Orang Berhutang, Wasiat, Hibah,
      Harta Luqatah dan lain-lain di peringkat daerah.

2.   Memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada pelanggan berkaitan produk-produk MAIS.

3.   Memastikan pengurusan permohonan penebusan dan terimaan hasil pusaka milik MAIS di peringkat daerah berjalan lancar.

4.   Menguruska pendaftaran Muallaf di peringkat daerah.

5.   Kes pengurusan jenazah Muallaf/mahkamah di peringkat daerah.

6.   Memastikan pendaftaran, pengemaskinian data, terimaan dan penyediaan laporan yang lengkap berkaitan pengurusan harta Baitulmal
      dan pendaftaran Muallaf.Carta MAIS Daerah