Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 23 Ogos 2019

Bahagian Pendaftaran Muallaf

Fungsi-Fungsi Bahagian Pendaftaran Mualaf

1.   Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Muallaf Negeri Selangor;

2.   Mengurus pendaftaran pengislaman Muallaf di peringkat daerah, NGOi, IPTA dan masjid;

3.   Mengurus Pelantikan dan elaun Pendaftar Muallaf Ibu Pejabat dan Daerah;

4.   Mengurus kes pengurusan jenazah Muallaf;

5.   Bertindak sebagai wakil bicara kes di mahkamah;

6.   Program penerangan dan taklimat berkaitan prosedur pengislaman di masjid dan surau;

7.   Permohonan penyambungan pas lawatan ikhtisas Muallaf warga asing; dan

8.   Menerima dan melaksanakan arahan dari masa ke semasa. 


Carta Bahagian Pendaftaran Muallaf

Pusat Pendaftaran Pengislaman Seluruh Negeri Selangor (MAIS/NGO/MASJID)

Carta Alir Proses Pendaftaran Pengislaman

Dokumen Yang Diperlukan Semasa Pendaftaran