Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 23 Ogos 2019

Bahagian Khidmat Pengurusan Sosial

Fungsi-fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan Sosial

  • Menguruskan pentadbiran dan keselamatan pejabat merangkumi pengurusan kenderaan dan perkhidmatan pegawai sektor;

  • Mengurus perolehan dan agihan asnaf Mualaf dan Riqab;

  • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa NGOi dan mesyuarat sektor;

  • Pelaksanaan Program Pembangunan NGOi;

  • Pemantauan perjalanan Pusat Informasi Islam dan Baitul Naim;

  • Mengurus aset, inventori dan stor sektor;

  • Menyelaras penyediaan dokumen Manual Kuasa, KPI, Fail Meja dan MPK;