Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 23 Ogos 2019

Bahagian Kesetiusahaan

Fungsi-Fungsi Bahagian Kesetiusahaan

  • Sekretariat Mesyuarat MAIS
  • Menjalankan tugas-tugas penyelarasan, pengawalan dan pemantauan ke atas pelaksanaan keputusan Majlis melalui Mesyuarat Khas bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan Rektor anak syarikat.¬†
  • Membuat tindakan susulan bagi arahan dan tindakan yang perlu diambil selaras dengan keputusan Mesyuarat MAIS/Pengerusi MAIS/Setiausaha MAIS.
  • Bertanggungjawab memantau keputusan dan pelaksanaan minit mesyuarat bagi semua Jawatankuasa MAIS (Dasar dan Operasi)
  • Bertanggungjawab terhadap pengurusan Ahli MAIS dan Ahli Jawatankuasa MAIS (Dasar dan Operasi).