Jumaat, 21 Zulhijjah 1440 / 24 Ogos 2019

Bahagian Perancangan Strategik

Fungsi-Fungsi Bahagian Perancangan Strategik

  • Melaksanakan Pengurusan Strategik MAIS dengan merancang, merangka dan mengemaskini setiap pelan strategik berdasarkan keperluan MAIS.¬†
  • Memantau pelaksanaan Pelan Strategik MAIS.
  • Merangka kerja pengurusan risiko MAIS dan kaedahnya bagi mengenal pasti, mengukur, menilai, memantau dan mengawalnya.
  • Bertindak sebagai urus setia bagi Jawatankuasa Pengurusan Risiko MAIS dan agensi di bawahnya.
  • Bertanggungjawab memantau dan menyelaras KPI Pejabat Setiausaha MAIS dengan memastikan pengukuran, pemantauan dan penambahbaikan KPI dilaksanakan.