Rabu, 15 Jamadilakhir 1443 / 19 Januari 2022
 • Waktu Solat
   
  Imsak
  5:41
  Subuh
  5:51
  Syuruk
  7:06
  Zuhur
  13:14
  Asar
  16:18
  Maghrib
  19:18
  Isyak
  20:27

MAIS Daerah

Fungsi-fungsi MAIS Daerah


1.   Mengurus dan mempromosikan produk perkhidmatan MAIS seperti Wang Tidak Patuh Syariah, Wang Orang Berhutang, wasiat, Hibah,
      Harta Luqatah dan lain-lain di peringkat daerah.

2.   Memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada pelanggan berkaitan produk-produk MAIS.

3.   Memastikan pengurusan permohonan penebusan dan terimaan hasil pusaka milik MAIS di peringkat daerah berjalan lancar.

4.   Menguruska pendaftaran Mualaf di peringkat daerah.

5.   Kes pengurusan jenazah Mualaf/mahkamah di peringkat daerah.

6.   Memastikan pendaftaran, pengemaskinian data, terimaan dan penyediaan laporan yang lengkap berkaitan pengurusan harta Baitulmal
      dan pendaftaran Mualaf.

7.   Bertanggungjawab kepada Pengurus Harta Baitulmal berkaitan pengurusan harta Baitulmal.

8.   Bertanggungjawab kepada Pengurus Pendaftaran Mualaf berkaitan hal ehwal Mualaf.

9.   Menerima dan melaksanakan arahan dari masa ke semasa.


Carta MAIS DaerahUnit Kawal Selia

Objektif Unit

Menyelia dan mengawal tadbir urus organisasi agensi agama, kumpulan anak Syarikat MAIS dan MAIS Daerah mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

 

Fungsi-Fungsi Unit Tadbir Urus

 • Menjalankan tugas-tugas penyelarasan, pengawalan dan pemantauan ke atas pelaksanaan keputusan Majlis melalui Mesyuarat Khas bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan Rektor Anak Syarikat.
 • Membuat tindakan susulan bagi arahan dan tindakan yang perlu diambil selaras dengan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah.

Piagam Pelanggan Bahagian Kewangan

1.  Memantapkan sistem operasi Bahagian Kewangan ke arah pengurusan kerja yang efektif dan efisyen selaras dengan kehendak MS ISO 9001 : 2008 dan Amalan
     Terbaik Pengurusan Kewangan MAIS 2011.

2.  Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan MAIS dan mengemukakan kepada D.Y.M.M. Sultan Selangor selewat-lewatnya pada 30 November setiap tahun.

3.  Menyediakan penyata kewangan tahunan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum dan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara sebelum atau pada
     30 April tahun berikutnya.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian Kewangan

 1. Pengurusan operasi kewangan;

  • Terimaan hasil

  • Pembayaran

 2. Penyediaan akaun;

  • Penyediaan Penyata

  • Kewangan MAIS dan disatukan

 3. Penyediaan belanjawan;

 4. Pengawalan perbelanjaan; dan

 5. Sekretariat bagi Mesyuarat Jawatankuasa Baitulmal.