PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

HASRAT IBU MENGHIBAHKAN HARTANYA KEPADA WARIS-WARIS


28 Ogos 2022 – Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) melalui Bahagian Harta Baitulmal telah mengadakan perjumpaan dengan penghibah  bersama anak-anaknya.

MAIS diwakili oleh Ustaz Hanzalah Zolkefli, Eksekutif Dakwah, Bahagian Dakwah & Pemasaran Baitulmal MAIS.

Dalam perjumpaan tersebut penghibah (ibu) telah menyatakan hasratnya untuk memberikan harta kepada 6 orang anaknya secara sama rata.

Sebelum proses dokumentasi hibah dibuat adalah menjadi keperluan kepada pemohon & waris-waris memahami terlebih dahulu kaedah pelaksanaan hibah.

Waris-waris juga berterima kasih kepada pihak MAIS kerana sudi bertemu dengan ibu mereka di rumahnya memandangkan kondisi kesihatan ibunya agak terbatas untuk hadir ke pejabat MAIS.

Rancang & urus harta anda bersama MAIS melalui SISWA MAIS. Promosi potongan harga 50% bagi permohonan wasiat masih terbuka sehingga 18 September 2022 kepada semua pelanggan.

Berita MAIS

Comments are disabled.