PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Ahli Majlis MAIS

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Ahli-Ahli Majlis MAIS

YAD DATO’ SETIA HAJI MOHAMMED KHUSRIN BIN HAJI MUNAWIPengerusi MAIS

Selangor

YAD DATO’ HAJI EMRAN
BIN HAJI KADIR
Timbalan Pengerusi MAIS
(Dato’ Orang Kaya Maha Bijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling)

YB DATO’ MOHD AMIN BIN AHMAD AHYAAnggota MAIS

(Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

YB DATO’ NOR AZMIE BIN DIRONAnggota MAIS

(Pegawai Kewangan Negeri Selangor)
Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor

YB DATO’ MASRI BIN MOHD DAUDAnggota MAIS

(Penasihat Undang-Undang,Negeri Selangor)
Kamar Penasihat Undang-undang  Negeri Selangor

SAHIBUS SAMAHAH DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHIDAnggota MAIS

(Dato Seri’ Utama Diraja Mufti Selangor)
Jabatan Mufti Negeri Selangor,Tingkat 7

 

YDH CP DATO’ NOOR AZAM BIN JAMALUDIN Anggota MAIS

(Ketua Polis Selangor)
Pejabat Ketua Polis Negeri, Ibu Pejabat Kontijen Selangor

 

YAD TAN SRI DATO’ SERI ABDUL AZIZ BIN MOHD YUSOFAnggota MAIS

Pengerusi Jawatankuasa Riqab

 

 

YAD TENGKU SERI WANGSA DIRAJA TENGKU DATO’ SETIA RAMLI ALHAJ BIN TENGKU SHAHRUDDIN SHAH ALHAJAnggota MAIS

(Ahli Dewan Diraja Selangor)

YAD DATO’ SETIA SALEHUDDIN BIN SAIDINAnggota MAIS

(Peguambela & Peguamcara)

Salehuddin Saidin

& Associates

YBHG. PROF. MADYA DATO’ HAJI MOHD MOKHTAR BIN SHAFII Anggota MAIS

(Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor)

YBHG. PROF DATO’ DR. MUJAINI BIN TARIMINAnggota MAIS

(Dekan Fakulti Pendidikan

Dan Sains Sosial)
Universiti Industri Selangor (UNISEL)

YBHG. CP (B) DATO’ PAHLAWAN MOHD SHUKRI BIN DAHLANAnggota MAIS

(Mantan Ketua Polis Selangor)

 

 

YBHG. DATIN PADUKA SAUDAH BINTI SULAIMANAnggota MAIS

(Professor Madya)
Fakulti Undang-undang, Universiti Teknologi MARA (UITM)

 

YBHG. DATIN PADUKA NORAZLINA BINTI ZAKARIA Anggota MAIS

(Ketua Pegawai Eksekutif)

Worlwide Holdings Berhad

 

 

YBHG. DR. HAJI MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAHAnggota MAIS

(Pensyarah Kanan,

Fakulti Pengajian Islam)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

YBHG. PROF. MADYA DR. KHADIJAH MOHD KHAMBALI @ HAMBALIAnggota MAIS

Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam
Akademi Pengajian Islam,

Universiti Malaya

YBHG. PROF. MADYA DR. YASMIN HANANI BINTI MOHD SAFIANAnggota MAIS

(Pensyarah, Fakulti Syariah

Dan Undang-undang)

Universiti Sains Islam Malaysia

YBHG. PROF. DATO’ DR. AZIUDDIN BIN AHMAD Anggota MAIS

Timbalan Pengerusi

Lembaga Zakat Selangor

(MAIS)

 

YBHG. PROF. MADYA DR. KHADIJAH MOHD KHAMBALI @ HAMBALIAnggota MAIS

Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam
Akademi Pengajian Islam,

Universiti Malaya

YBHG. PROF. MADYA DR. YASMIN HANANI BINTI MOHD SAFIANAnggota MAIS

(Pensyarah, Fakulti Syariah

Dan Undang-undang)

Universiti Sains Islam Malaysia

YBHG. PROF. DATO’ DR. AZIUDDIN BIN AHMAD Anggota MAIS

Timbalan Pengerusi

Lembaga Zakat Selangor

(MAIS)

 

image

YBHG. MOHD SHAHZIHAN BIN AHMAD Anggota MAIS

Pengarah JAIS

Jabatan Ahama Islam Selangor