PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Audit Dalaman

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Audit Dalaman

Fungsi-Fungsi Bahagian Audit Dalam:

  • Pengauditan dan naziran mengikut pematuhan, audit syariah terhadap pengurusan kewangan MAIS, JAIS dan di Masjid dan Surau Negeri Selangor, di SRA, prasekolah, SRAI dan lain-lain yang berdaftar dengan JAIS.
  • Pengauditan perolehan & projek serta laporan kewangan/pelaburan Anak Syarikat MAIS.
  • Pengauditan kawalan terimaan dan pengurusan kutipan hasil, bayaran, perbelanjaan dan pengurusan bajet.
  • Pengauditan pengurusan perolehan, bekalan, perkhidmatan, kerja-kerja, harta, inventori serta kenderaan dan akauan amanah.
  • Auditan interim penyata kewangan kumpulan wang Baitulmal dan pengurusan kewangan di pejabat MAIS Daerah, Baitul Iman dan Baitul Ehsan.
  • Auditan khas/Ad-Hoc berkenaan aduan awam, pelanggan, laporan media atau lain-lain isu berbangkit.
  • Pengurusan auditan prestasi dan audit susulan program dan aktiviti bahagian/sektor.
  • Kawalan dan pematuhan polisi pengurusan risiko
  • Penilaian prestasi KPI, BSC bahagian/sektor