PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Harta Baitulmal

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Harta Baitulmal

Fungsi-Fungsi Bahagian Harta Baitulmal

  • Mengurus dan mempromosi produk perkhidmatan Baitulmal iaitu wasiat, hibah, wang tidak patuh syariah, wang orang berhutang,harta luqatah,faraid dan lain-lain.
  • Menguruskan permohonan pungutan khairat (derma) dalam Negeri Selangor
  • Memberikan khidmat nasihat pengurusan harta pusaka.