PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Kawalan Anak Syarikat & Agensi

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Kawalan Anak Syarikat & Agensi

Fungsi-Fungsi Bahagian Kawalan Anak Syarikat & Agensi

 • Memastikan Kumpulan Anak Syarikat MAIS & Agensi MAIS mematuhi Garis Panduan Tadbir Urus Kumpulan Syarikat & Agensi MAIS yang diluluskan.
 • Menyemak peraturan-peraturan berkaitan anak syarikat dan agensi dari masa ke semasa bagi menjaga kepentingan MAIS.
 • Memantau dan memastikan pelaksanaan Pelan Strategik dan Pengurusan Risiko Anak Syarikat dan agensi di bawah MAIS selaras dengan kehendak MAIS.
 • Melaksanakan Pengurusan Tadbir Urus Terbaik (Good Governance) di MAIS, Kumpulan Syarikat Dan Agensi MAIS secara menyeluruh dengan mengenal pasti masalah, memberikan syor dan memastikan semua mengamalkan Tadbir Urus Terbaik dalam organisasi dan pentadbiran.
 • Memastikan anak syarikat dan agensi MAIS melaksanakan arahan Pengerusi dan Setiausaha MAIS dari semasa ke semasa.
 • Menguruskan permohonan sumbangan maslahat umum
  oleh Pengerusi MAIS dan Setiausaha MAIS.
 • Mengurus fail-fail berkaitan kuasa MAIS yang dijalankan
  oleh agensi dan anak syarikat.