PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Kesetiausahaan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Kesetiausahaan

Fungsi-Fungsi Bahagian Kesetiusahaan

  • Sekretariat Mesyuarat MAIS
  • Seketeriat Mesyuarat  Jawatankuasa MAIS (Dasar) di peringkat Pejabat Setiausaha MAIS
  • Menjalankan tugas-tugas penyelarasan, pengawalan dan pemantauan ke atas pelaksanaan keputusan Majlis melalui Mesyuarat Khas bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan Rektor anak syarikat.
  • Membuat tindakan susulan bagi arahan dan tindakan yang perlu diambil selaras dengan keputusan Mesyuarat MAIS/Pengerusi MAIS/Setiausaha MAIS.
  • Bertanggungjawab memantau keputusan dan pelaksanaan minit mesyuarat bagi semua Jawatankuasa MAIS (Dasar dan Operasi)
  • Bertanggungjawab terhadap pengurusan Ahli MAIS dan Ahli Jawatankuasa MAIS (Dasar dan Operasi).