PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Khidmat Pengurusan Sosial

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Khidmat Pengurusan Sosial

Fungsi-fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan Sosial

  • Menguruskan pentadbiran dan keselamatan pejabat merangkumi pengurusan kenderaan dan perkhidmatan pegawai sektor;
  • Mengurus perolehan dan agihan asnaf Mualaf dan Riqab;
  • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa NGOi dan mesyuarat sektor;
  • Pelaksanaan Program Pembangunan NGOi;
  • Pemantauan perjalanan Pusat Informasi Islam dan Baitul Naim;
  • Mengurus aset, inventori dan stor sektor;
  • Menyelaras penyediaan dokumen Manual Kuasa, KPI, Fail Meja dan MPK;