PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Komunikasi Korporat

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Komunikasi Korporat

Fungsi-Fungsi Bahagian Komunikasi Korporat

 • Menyelaras dan melaksana program-program di peringkat MAIS.
 • Hebahan maklumat berkaitan MAIS
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti peningkatan imej MAIS.
 • Menyelaras lawatan kerja dalam dan luar MAIS.
 • Menyelaras perhubungan media.
 • Mengurus aduan awam berkaitan MAIS.
 • Merancang dan menguruskan bahan penerbitan milik MAIS.
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan Piagam pelanggan MAIS.
 • Mengurus perkhidmatan Kaunter Utama MAIS.
 • Bertindak sebagai pentadbir akauan bagi semua laman sosial MAIS.
 • Bertanggungjawab memantau semua kandungan dalam laman-laman web rasmi MAIS.