PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Dana

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Dana

Fungsi-Fungsi Bahagian Pelaburan dan Pengurusan Dana

  • Merancang, mengurus dan memantau aktiviti pelaburan dan pengurusan dana MAIS.
  • Melaksana analisa dan penilaian (feasibility study) kewangan ke atas cadangan projek MAIS.