PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pemulihan Ar-Riqab

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pemulihan Ar-Riqab

Fungsi-Fungsi Bahagian Pemulihan Ar-Riqab

 • Mengurus perkhidmatan perlindungan, bimbingan,
  pemulihan, Rawatan Spiritual Islam (Modul Istitabah) dan
  kaunseling kepada individu dan kumpulan umat Islam yang
  memerlukan pemulihan akidah dan akhlak serta
  menguruskan kewangan peruntukan sumber zakat (riqab),
  merancang, melaksana dan memantau aktiviti pentadbiran
  am di Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman, Ulu Yam
  Bharu
 • Mengurus perkhidmatan perlindungan, pemulihan dan
  kaunseling kepada kumpulan wanita dan gadis yang
  terlibat dengan gejala sosial dan akidah di Pusat
  Perlindungan Wanita Baitul Ehsan
 • Mengurus dan menyelia hal ehwal pentadbiran Baitul Islah
  bagi tujuan pemulihan asnaf Riqab (HIV)
 • Melaksanakan proses Istitabah dan proses penasihatan
  akidah atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah dan
  Istitabah secara sukarela serta melaksanakan programprogram pemulihan asnaf riqab
 • Menyelaras dan mengurus pendaftaran asnaf Riqab dan
  Rumah-Rumah Pemulihan Riqab
 • Mengurus geran sukuan Rumah-Rumah Pemulihan Riqab
  serta merancang dan melaksana bengkel-bengkel dasardasar pemulihan Riqab
 • Mengurus dan menyelia pemulihan asnaf Riqab melalui
  khidmat nasihat, guru pembimbing riqab serta
  sukarelawan riqab
 • Mengenalpasti, menyiasat dan mendaftar permohonan
  bantuan kepada asnaf riqab dan mengurus tuntutan
  pembekalan makanan kelas bimbingan asnaf riqab
 • Mengurus, merancang dan melaksana Peruntukan
  Kewangan Asnaf Riqab
 • Mengurus, merancang dan melaksana Mesyuarat
  Jawatankuasa Riqab