PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pemulihan Ar-Riqab

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pemulihan Ar-Riqab

Fungsi-Fungsi Bahagian Pemulihan Ar-Riqab

  • Menyelaras dan menyelia aktiviti rumah kebajikan dan perlindungan di Negeri Selangaor
  • Mengurus perkhidmatan bimbingan dn kaunseling kepada individu dan kumpulan Islam yang memerlukan pemulihan akidah.
  • Mengurus perkhidmatan perlindungan, pemulihan kaunseling kepada kumpulan wanita dan gadis yang terlibat dalam gejala sosial.