PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pengurusan Projek

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pengurusan Projek

Fungsi-Fungsi Bahagian Bahagian Pengurusan Projek

  • Mengurus Pelan Pembangunan Tanah MAIS;
  • Mengurus projek pembangunan hartanah MAIS secara usahasama bersama anak syarikat MAIS;
  • Mengurus penyelenggaraan hartanah MAIS;
  • Mengurus pelaksanaan projek sosial dan ekonomi MAIS;
  • Mengurus kontrak perkhidmatan premis-premis MAIS;
  • Mengurus bil-bil utiliti hartanah MAIS;
  • Mengkaji kesesuaian tanah;  dan
  • Sekretariat bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek MAIS, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Hartanah MAIS, Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan dan Mesyuarat Jawatankuasa Exco Pelaburan MAIS.