PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi-Fungsi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  • Mengurus hal ehwal sumber pengambilan, perkhidmatan, pampasan dan faedah serta pengurus prestasi.
  • Mengurus program pembangunan kemahiran dan bakat serta kompetensi pegawai.