PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pentadbiran

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pentadbiran

 FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN

  • Mengurus Hal Ehwal Pentadbiran Pejabat, keselamatan dan kenderaan.
  • Mengurus perolehan, aset alih dan stor MAIS.
  • Mengurus perihal kualiti (ISO, Manual Prosedur Kerja, Fail Meja, 5S, Kumpulan Inovatif dan Kreatif)
  • Merancang dan menyediakan jadual aktiviti tahunan pengurusan kualiti.