PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Penyelidikan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Penyelidikkan

Fungsi-Fungsi Bahagian Penyelidikan

  • Melaksanakan kajian peringkat dalamn MAIS dengan merancang, melaksanakan, dan memantau penyelidikkan secara sistematik dan tepat sama ada melalui penyelidikkan dalaman, kerjasama atau khidmat luar bagi meningkatkan hasil MAIS dan memberi nilai tambah terhadap perkhidmatan MAIS.
  • Mengetuai pelaksanaan projek penyelidikkan dengan agensi luar mengikut keperluan dari masa ke semasa.
  • Bertanggungjawab mengkaji impak pelaksanaan dasar-dasar MAIS dari masa ke semasa bagi menjamin kepentingan MAIS.
  • Menyediakan laporan kajian yang dihasilkan dan membentangkan dalam jawatankuasa berkaitan.
  • Bertanggungjawab menyediakan perancangan kajian tahunan di samping menjalankan kajian secara ad-hoc.