PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Perancangan Strategik

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Perancangan Strategik

Fungsi-Fungsi Bahagian Perancangan Strategik

  • Melaksanakan Pengurusan Strategik MAIS dengan merancang, merangka dan mengemaskini setiap pelan strategik berdasarkan keperluan MAIS.
  • Memantau pelaksanaan Pelan Strategik MAIS.
  • Merangka kerja pengurusan risiko MAIS dan kaedahnya bagi mengenal pasti, mengukur, menilai, memantau dan mengawalnya.
  • Bertindak sebagai urus setia bagi Jawatankuasa Pengurusan Risiko MAIS dan agensi di bawahnya.
  • Bertanggungjawab memantau dan menyelaras KPI Pejabat Setiausaha MAIS dengan memastikan pengukuran, pemantauan dan penambahbaikan KPI dilaksanakan.