PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Teknologi Maklumat

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Teknologi Maklumat

Fungsi-Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat

  • Mengurus dan menyelenggara infrastruktur rangkaian , perkhidmatan email MAIS, internet, sistem akses, laman web, aplikasi media sosial MAIS dan keselamatan ICT.
  • Menguruskan helpdesk, aduan kerosakkan dan inventori ict.
  • Merancang, mereka bentuk, membangun, menguji dan melaksanakan program/sistem aplikasi baru.
  • Mengurus dan menyelenggara sistem sedia ada, aplikasi mobile (mobile apps), perkhidmatan elektronik dan online payment (e-MAIS).