PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Undang-Undang

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Undang-Undang

Fungsi-Fungsi Bahagian Bahagian Undang-Undang

  • Memberi nasihat undang-undang sivil dan syariah.
  • Mengkaji serta menyelidik kes-kes yang melibatkan Majlis dan menyediakan dokumentasi/saksi bagi kes-kes di mahkamah.
  • Mengkaji, meneliti, mengubal, menyemak dan meminda undang-undang untuk dikuatkuasakan oleh Majlis.
  • Membantu mentaksir enakmen-enakmen Majlis dan mengkaji undang-undang yang digunapakai oleh Majlis serta menguruskan proses pewartaan undang-undang
  • Mengendalikan kes-kes guaman syarie dan bertindak sebagai peguam syarie Majlis dan memantau kes-kes yang diwakili oleh panel peguam.
  • Menguruskan penyediaan dan proses semakan semua jenis perjanjian bagi pihak Majlis.
  • Menyelaras perkara perundangan di agensi di bawah MAIS.