PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bantuan Guaman Syarie & Nasihat Perundangan Syariah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bantuan Guaman Syarie & Nasihat Perundangan Syariah

A.   KHIDMAT BANTUAN GUAMAN SYARIE

1.   Orang Awam 

(a)   Permohonan melalui MAIS

Jenis Kes yang diberikan khidmat bantuan guaman:

(i)     Tuntutan pengesahan lafaz cerai
(ii)    Permohonan pengesahan ruju’
(iii)   Tuntutan penceraian
(iv)   Tuntutan fasakh’
(v)    Tuntutan pengesahan cerai takliq
(vi)   Tuntutan khuluk/tebus talaq
(vii)  Tuntutan sabitan nusyuz
(viii)  Permohonan wali hakim/am
(ix)   Permohonan wali enggan/engkar
(x)    Permohonan faraq nikah
(xi)   Pengesahan nikah
(xii)  Permohonan pengesahantarafan anak
(xiii) Permohonan/ tuntutan kebenaran poligami (bagi defendan sahaja)

Syarat-syarat kelayakan:

(i)    Warganegara Malaysia
(ii)   Bermastautin dalam Negeri Selangor
(iii)  Memperolehi pendapatan kasar tidak melebihi RM1,500.00 sebulan
(iv)  Mengisi lengkap borang permohonan yang disediakan
(v)   Lulus temuduga penilaian kewajaran kes

(b)   Permohonan melalui Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga, Jabatan Kehakiman Syariah
Negeri   Selangor (‘SBSK, JAKESS”)

Jenis kes yang diberikan khidmat bantuan guaman:

(i)    Kes pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah nafkah anak sahaja

Syarat-syarat kelayakan:

(i)    Warganegara Malaysia
(ii)   Bermastautin dalam Negeri Selangor
(iii)  Mempunyai pendapatan kasar tidak melebihi RM4,000.00 sebulan
(iv)  Mengisi lengkap borang permohonan yang disediakan
(v)   Mendapat sokongan daripada SBSK, JAKESS
(vi)  Lulus temuduga penilaian kewajaran kes

 2.   Muallaf

Jenis kes yang diberikan khidmat bantuan guaman:

(i)     Permohonan perisytiharan pembubaran perkahwinan sebab pertukaran agama
(ii)    Semua kes kekuluargaan di Mahkamah Syariah

Syarat-syarat kelayakan:

(i)    Warganegara Malaysia
(ii)   Bermastautin dalan Negeri Selangor
(iii)  Tidak melebihi tempoh 5 tahun dari tarikh pemelukan dari tarikh pemelukan Islam (kecuali kes
pembubaran perkahwinan)
(iv)  Mengisi lengkap borang permohonan yang disediakan
(v)   Lulus temuduga penilaian kewajaran kes

B.    KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN SYARIAH KEPADA MASYARAKAT ISLAM DI NEGERI
SELANGOR

MUAT TURUN BORANG DAN SENARAI SEMAK


Borang A


Senarai Semak

HUBUNGI KAMI

UNIT SYARIAH, BAHAGIAN UNDANG-UNDANG
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR
TINGKAT 6, MENARA SELATAN
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH
SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: 03-5514 3643
FAX: 03-5512 7202