PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Harta Luqatah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Harta Luqatah

Halaman 2 dari 2

PENGURUSAN HARTA / WANG LUQATAH

Mana-mana orang Islam yang menemui harta atau wang luqatah boleh menyerahkan harta yang dijumpai ke Ibu Pejabat MAIS atau Baitulmal Daerah di Pejabat Agama Islam Daerah yang terdekat. Antara harta-harta luqatah yang diterima adalah wang tunai, barang kemas, peralatan komunikasi, perhiasan diri dan lain-lain barang yang bernilai.

HUKUM PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PELUPUSAN HARTA LUQATAH YANG DISIMPAN OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR*

Perlaksanaan pengurusan dan pelupusan Harta Luqatah adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut:

i. Setiap Harta Luqatah yang diterima hendaklah dilaksanakan proses hebahan selama satu tahun. Sekiranya telah tamat tempoh selama satu tahun, maka bolehlah melupuskan Harta Luqatah tersebut secara lelongan dan hasil dari lelongan itu dimasukkan ke dalam Baitulmal;

ii. Harta Luqatah yang tidak mendatangkan manfaat hendaklah disimpan di tempat yang selamat;

iii. Sekiranya Harta Luqatah tersebut sama ada masih kekal atau telah dilelong atau telah dicairkan, pemiliknya berhak menuntut walau pun telah tamat tempoh hebahannya. Pihak Majlis Agama Islam Selangor hendaklah memulangkan semula sekiranya harta tersebut masih ada atau nilai barang (mengikut nilai semasa) jika telah dilelong atau dicairkan;

iv. Pemungut atau pemegang amanah Harta Luqatah harus mengenakan caj perkhidmatan yang munasabah kepada pemilik Harta Luqatah tersebut sekiranya pemilik hadir untuk memungut harta;

v. Harta Luqatah tersebut harus diserahkan kepada Baitulmal sebagai pemegang amanah. Adalah menjadi kewajipan menyerah kepada Baitulmal apabila tiada individu atau agensi yang sanggup menjadi pemegang amanah; dan

vi. Harta Luqatah tersebut menjadi milik sepenuhnya kepada pemegang amanah atau pemungut untuk manfaatkan kepada perkara yang tidak bercanggah dengan syarak dan ada kemaslahatan kepada umat Islam.

*Fatwa ini telah diwartakan pada 31 Mac 2011

SERAHAN HARTA / WANG LUQATAH

a. Penemu perlu mengisi borang serahan harta luqatah dan menyerahkan barang tersebut kepada pegawai bertanggungjawab beserta harta luqatah yang dibawa;

b. Satu surat akaun terimaan harta luqatah akan diberikan kepada penemu sebagai bukti penerimaan;

c. Jika harta luqatah dalam bentuk wang tunai, penemu boleh menyerah wang tunai yang dijumpai secara atas talian berserta maklumat yang diperlukan melalui e-MAIS di http://fpx.mais.gov.my/epay/luqatah.php; dan

d. Pihak Baitulmal MAIS akan mengeluarkan notis hebahan harta luqatah di premis awam berhampiran harta luqatah berkenaan ditemui atau kawasan awam yang berhampiran seperti masjid, surau, pusat membeli-belah dan lain-lain. Sebagai tambahan, hebahan boleh dibuat melalui laman web MAIS, akhbar, atau cara-cara lain yang difikirkan sesuai.

 ===========================================================================================

SEBARANG PERTANYAAN, HUBUNGI KAMI

Bahagian Harta Baitulmal
Sektor Baitulmal
Majlis Agama Islam Selangor
Tingkat 10 Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-5514 3773 atau 3772    Faks: 03-5512 4042
Email: pro@mais.gov.my