PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Harta Pusaka

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Harta Pusaka

Halaman 3 dari 7
PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA

Islam menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan sebagai faraid. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut Hukum Syarak setelah diuruskan jenazah si mati, dilunaskan hutang-piutangnya (hutang dengan Allah (zakat, haji, fidyah dan kaffarah) dan hutang dengan manusia) dan dilaksanakan wasiatnya (sekiranya ada).

 RUKUN PUSAKA

 • Si mati > orang yang diwarisi hartanya selepas kematian;
 • Waris > orang yang berhak menerima pusaka; dan
 • Harta > apa-apa kepunyaan si mati yang boleh diwarisi

SEBAB-SEBAB MEMPUSAKAI HARTA

 • Perkahwinan
 • Keturunan
 • Islam

HALANGAN MENERIMA PUSAKA

 • Membunuh
 • Berlainan Agama
 • Murtad

SYARAT-SYARAT MEMPUSAKAI HARTA

 • Pemilik harta mati
 • Waris hidup ketika pemilik harta mati

 WARIS-WARIS DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA

Waris-waris yang berhak mewarisi harta pusaka dibahagikan kepada waris lelaki dan perempuan seperti berikut: