PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Hibah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Hibah

HIBAH

DEFINISI HIBAH

Suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan.

DALIL PENSYARIATAN HIBAH

Al-Quran

Firman Allah SWT:

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Yang bermaksud: “Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya.” (Surah al-Nisa’: 4)

Al-Hadis

Hadis daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Yang bermaksud: “Saling memberi hadiahlah kamu nescaya kamu akan saling sayang-menyayangi.” (Riwayat Al-Bukhari)

RUKUN HIBAH

 • Pemberi hibah;
 • Penerima hibah;
 • Barang yang dihibah; dan
 • Sighah (lafaz akad hibah)

SYARAT PEMBERI HIBAH

 • Pemilik kepada barangan;
 • Mempunyai kelayakan untuk memberi hibah; dan
 • Mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya.

SYARAT PENERIMA HIBAH

 • Berkelayakan menerima hibah termasuklah yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak dan orang tak sempurna akal atau OKU. Namun, penjaga atau pemegang amanah boleh dilantik bagi pihak mereka;
 • Penerima hibah wujud ketika hibah dibuat; dan
 • Boleh menguasai harta yang dihibahkan (qabd).

SYARAT BARANG YANG DIHIBAH

 • Wujud ketika hibah dibuat;
 • Barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai; dan
 • Mestilah daripada hak milik pemberi hibah.