PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Hibah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Hibah

PERMOHONAN  DAN PELAKSANAAN HIBAH

Melalui Borang Permohonan. Muat turun Borang Hibah 

KEBAIKAN HIBAH

 • Amalan sunat yang dianjurkan oleh Islam;
 • Memupuk kasih sayang dan mengeratkan silaturrahim;
 • Pemberian semasa hidup kepada sesiapa yang dikehendaki;
 • Pemberian tanpa had dan sunat menyamaratakan kepada anak-anak;
 • Penghibah masih boleh menikmati harta yang dihibahkan;
 • Alternatif penyelesaian masalah pembahagian secara faraid;
 • Dibuat mengikut kesesuaian dan taraf hidup penerima; dan
 • Perceraian tidak menjejaskan hak kepada pemberian hibah.

HIKMAH DISYARIATKAN HIBAH

 • Melahirkan kesyukuran terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT.
 • Membantu menampung keperluan waris atau orang-orang fakir dan miskin yang tidak bernasib baik.
 • Mengeratkan ikatan silaturrahim sesama ahli waris.

=========================================================================================

HUBUNGI KAMI

Unit Amanah, Bahagian Harta Baitulmal
Sektor Baitulmal
Majlis Agama Islam Selangor
Tingkat 10 Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-5514 3773 atau 3772    Faks: 03-5512 4042
Email: pro@mais.gov.my