PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Kaffarah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Kaffarah

Halaman 2 dari 3
HIKMAH PENSYARIATAN KAFFARAH

  1. Menjadi penyebab bagi pesalah untuk bertaubat;
  2. Meringankan bebanan rasa bersalah kerana melakukan maksiat; dan
  3. Mengingatkan agar manusia tidak boleh mengambil mudah dengan peraturan dan hukum-hukum-Nya.

SEBAB-SEBAB DIKENAKAN KAFFARAH

Terdapat beberapa sebab dan kesalahan yang dikenakan kaffarah iaitu:

1. Persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan.

Orang yang melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan dikenakan kaffarah iaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau jika tidak mampu berpuasa hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

2. Melanggar sumpah.

Orang yang melanggar sumpah adalah berdosa dan wajib membayar kaffarah. Kaffarah melanggar sumpah adalah dengan memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin.

3. Melanggar nazar.

Orang yang tidak menunaikan nazarnya wajib membayar kaffarah. Kaffarah nazar adalah dengan memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin.

4. Ila’.

Seorang suami yang melakukan ila’ iaitu bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya selama tempoh lebih dari empat bulan atau tanpa menyebutkan tempoh atau selama-lamanya wajib membayar kaffarah. Kaffarahnya adalah sama dengan kaffarah sumpah dan nazar iaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin.

5. Zihar.

Seorang suami yang melakukan zihar iaitu melafazkan sesuatu yang menyamakan mana-mana anggota zahir isteri dengan anggota wanita yang mahram secara kekal (mu’abbad) wajib dikenakan kaffarah. Hukum zihar adalah haram dan haram bagi suami menyetubuhi isterinya kecuali setelah ditunaikan kaffarah. Kaffarah zihar berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau jika tidak mampu berpuasa hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin.

HUKUM MEMBAYAR KAFFARAH

Semua bentuk kesalahan yang melibatkan kaffarah WAJIB ditunaikan mengikut ketetapan bagi setiap kesalahan. Ini kerana semua kesalahan tersebut telah dinyatakan oleh nas mutawatir daripada al-Quran dan al-Hadis jika dilakukan akan menyebabkan pihak yang bersalah dikenakan kaffarah.