PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Kaffarah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Kaffarah

Halaman 3 dari 3
KADAR BAYARAN KAFFARAH

Pengiraan kadar kaffarah adalah  berdasarkan makanan asasi iaitu beras. Beras tersebut hendaklah diberi makan kepada fakir dan miskin dan bukan berbentuk wang tunai dan sebagainya.

Kadar makanan seorang dikira dengan secupak beras iaitu bersamaan 675 gram. Nilaian secupak beras yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Selangor sehingga tahun 2019 adalah RM 1.80. Kadar ini boleh berubah mengikut harga yang ditetapkan pemerintah di sesuatu tempat.

TAKSIRAN KAFFARAH

Kiraan kadar kaffarah adalah mengikut kesalahan iaitu:

ISU KAFFARAH PERSETUBUHAN DENGAN ISTERI KETIKA HAID

Kaffarah bagi mereka yang melakukan persetubuhan ketika haid secara sengaja adalah sunat sahaja. Sekiranya, yang melakukan persetubuhan ini adalah daripada golongan yang berkemampuan, digalakkan untuk membayar kaffarah sebanyak satu dinar emas mengikut nilai harga semasa. 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

PROSEDUR MEMBAYAR KAFFARAH DI MAIS

Bayaran kaffarah boleh dibuat di kaunter Baitulmal MAIS atau Baitulmal Daerah yang terdapat di Pejabat Agama Islam Daerah dalam negeri Selangor secara tunai atau melalui cek/pos berdaftar atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR atau secara atas talian melalui e-MAIS di http://fpx.mais.gov.my/epay

Hasil bayaran kaffarah perlu diserahkan kepada Baitulmal dan akan dimasukkan ke dalam akaun Amanah Harta Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor sebelum urusan pengagihan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan dilaksanakan.

===========================================================================================

HUBUNGI KAMI
Unit Amanah, Bahagian Harta Baitulmal
Sektor Baitulmal
Majlis Agama Islam Selangor
Tingkat 10 Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-5514 3773 atau 3772    Faks: 03-5512 4042
Email: pro@mais.gov.my