PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Kerjaya

Kerjaya

JAWATAN KOSONG

No. Fail : MAIS/SKP/BPSM/500-3/1/1 JLD. 2 (22)

Permohonan adalah dipelawa kepada calon-calon anak Negeri Selangor yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti di bawah:

  1. JAWATAN/TARAF PELANTIKAN/GAJI POKOK
BIL. JAWATAN TARAF PELANTIKAN GAJI POKOK
i. Pengurus Tetap RM 3,601.00 – RM 10,557.00
ii. Penolong Pengurus Tetap RM 2,264.00 – RM 9,643.00
iii. Pegawai Psikologi Tetap RM 2,264.00 – RM 9,643.00
iv. Eksekutif Tetap RM 1,897.00 – RM 6,643.00
v. Penolong Pegawai Perubatan Tetap RM 1,897.00 – RM 6,643.00
vi. Pembantu Eksekutif Tetap RM 1,364.00 – RM 4,230.00
vii. Jururawat Tetap RM 1,364.00 – RM 4,230.00

2. SYARAT-SYARAT JAWATAN

i. Pengurus
    (Lelaki/Perempuan)

Penempatan       : Bahagian Dakwah & Pemasaran – (1 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian atau Ijazah Sarjana dalam bidang Pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan  daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan  yang  diiktiraf setaraf dengannya;

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau  kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(v) Mempunyai 7 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.

 

ii. Penolong Pengurus
     (Lelaki)

Penempatan       : Baitulmal Daerah – (1 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian atau Ijazah Sarjana dalam bidang Pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-intitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang  diiktiraf setaraf dengannya

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(v) Mempunyai 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.

 

iii. Pegawai Psikologi
      (Lelaki/Perempuan)

Penempatan      :
Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan(1Kekosongan) Perempuan
Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman – (1 Kekosongan) – Lelaki

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian atau Ijazah Sarjana dalam bidang Psikologi, Psikologi Klinikal atau Kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-intitusi pengajian tinggi    tempatan atau kelayakan yang  diiktiraf setaraf dengannya;

(iv) Kaunselor berdaftar di bawah seksyen 26 Akta 580 (Akta Kaunselor 1998);

(v) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(vi) Mempunyai 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.

 

iv. (a) Eksekutif
     (Lelaki/Perempuan)

Penempatan       : Bahagian Pengurusan Hartanah (1 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Diploma dalam bidang Perancangan Bandar & Wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

(b) Eksekutif
      (Lelaki/Perempuan)

Penempatan       : Bahagian Perancangan Ekonomi – (1 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Diploma dalam bidang yang bersesuaian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

(c) Eksekutif
      (Lelaki/Perempuan)

Penempatan :
Bahagian Dakwah & Pemasaran – (1 Kekosongan)
Bahagian Harta Baitulmal – (2 Kekosongan)
Bahagian Pemulihan Ar-Riqab – (1 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Diploma dalam bidang Pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

(d) Eksekutif
      (Lelaki/Perempuan)

Penempatan : Bahagian Teknologi Maklumat – (3 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Ijazah atau Diploma dalam bidang Kejuruteraan Komputer atau Sains Komputer atau Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

v.Penolong Pegawai Perubatan
    (Lelaki)

Penempatan       : Pusat Pemulihan Baitul Islah (1 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Diploma dalam bidang Pembantu Perubatan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia; dan

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

 

vi. Pembantu Eksekutif
     (Lelaki/Perempuan)

Penempatan :
Bahagian Pengurusan Projek (1 Kekosongan)
Bahagian Pembangunan Ekonomi (1 Kekosongan)
Bahagian Harta Baitulmal (2 Kekosongan)
Bahagian Dakwah & Pemasaran (1 Kekosongan)
Bahagian Pendaftaran Muallaf & Pembangunan PIBK (1 Kekosongan)
Bahagian Pemulihan Ar-Riqab (2 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas)

 

vii. Jururawat
(Perempuan)

Penempatan : Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan (1 Kekosongan)

Syarat Lantikan :
(i) Warganegara Malaysia.

(ii) Anak Selangor atau sepuluh (10) tahun mastautin di     Negeri Selangor (tempoh dikira selepas tamat pengajian).

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

(iv) Sijil Jururawat Masyarakat yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia dan Lembaga Bidan Malaysia; dan

(iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

3. CARA MEMOHON

3.1 Permohonan hendaklah melalui link permohonan jawatan kosong yang boleh didapati di laman web, www.mais.gov.my mulai 13 Disember 2021 (Isnin). Borang permohonan telah di TUTUP.

3.2 Permohonan berikut AKAN DITOLAK sekiranya:
a. Pengisian link permohonan tidak lengkap; dan
b. Dokumen yang diperlukan tidak dilampirkan;

3.3 Tarikh tutup permohonan adalah pada 27 Disember 2021 (Isnin) jam 12.00 tengah hari.

 

4. CATATAN AM

4.1 Hanya calon-calon yang disenarai pendek akan dihubungi untuk sesi temuduga.

4.2 Ketika hadir sesi temuduga calon hendaklah mengemukakan salinan dokumen yang telah disahkan seperti berikut:
a. Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran;
b. Sijil akademik;
c. Gambar ukuran pasport;
d. Surat Akuan/pengesahan mastautin pemohon/ibu/bapa bagi pemohon yang lahir di luar Negeri Selangor; dan
e. Sijil-sijil yang berkaitan.
• Pengesahan salinan sijil hanya boleh dibuat oleh pegawai kerajaan kumpulan Pengurusan & Profesional atau Ketua Kampung atau Penghulu atau Nazir  Masjid.
• Pengesahan sijil melalui tandatangan ‘bagi pihak’ akan ditolak.
f. Rekod Perkhidmatan Pegawai dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang terkini dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan.

4.3 Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas (6) bulan dari tarikh tutup iklan ini adalah dianggap tidak berjaya.